top of page

Congratulations 2021 Graduates!

PhD

2020-21

Zhe Wang

Ke Xu

Marzie Rasekh

Tyler Faits

Alan Pacheco

David Bray

Sebastian Carrasco Pro

Katherine Norwood

Devanshi Patel

Eric Reed

Michael Quintin

Beth Becker


2019-20

Yozen Hernandez

Jessica Keenan

Andy Rampersaud

Arjan van der Velde

Demetrius DiMucci

Daniel Lancour

Heather Selby

Hao Chen

Yuqing Zhang

Yue Zhao


Masters

2020-21

Ahmad Eltahlawy

Dhanatt Horatanachai

Madhav Kothari

William Mischler

Morgan Rozman

Michiel Smit

Cody Webb

Cory Williams

Mary Yohannes

Jiaming Zhang

Aishwarya Deengar

Eetu Eklund

Xudong Han

Jinghan Huang

Emily Hughes

Yolpanhchana Lim

Christopher Lin

Jia Liu

Garima Lohani

Prisma Lopez

Simran Makwana

Sumiti Sandhu

Reva Shenwai

Xinyu Sun

Konrad Thorner

Yueh-Ting Wang

Zeyuan Cao

Reina Chau

Wen Yan Han

Elysha Sameth

Divya Venkatraman

Wan Wan


2019-20

Salam Alabdullatif

Lan Yang

Tianmu Hu

Zhaorong Li

Parsa Shahbodaghi

Hannah Almubarak

Jiajia Chen

Christopher Husted

Zainab Khurshid

Tan Chun Kuo

Jiarui Liang

Arianna Noggle

Brian Spitzer

Varsha Sreekanth

Tong Tong

Yichen Wang

Comments


bottom of page