Congratulations to our Class of 2020 Bioinformatics Graduates!


Despite having experienced a unique end to their year, we are happy to congratulate our Bioinformatics Class of 2020: PhD

Yozen Hernandez

Jessica Keenan

Andy Rampersaud

Arjan van der Velde

Demetrius DeMucci

Daniel Lancour

Heather Selby

Hao Chen

Yuqing Zhang

Yue Zhao

Masters

Salam Alabdullatif

Lan Yang

617.358.0752
bioinfo@bu.edu

@bubioinfo

bu.edu/bioinformatics
24 Cummington Mall, Boston, MA 02215